HALK VELO GREEN

На 8 Септември во Маврово за прв пат ќе се одржи хронометар велосипедска трка…